CHUỖI SỰ KIỆN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG ĐẤU THẦU DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2021 (IEREA 2021)

IEREA 2021 được tổ chức trực tuyến từ ngày 17-21/8/2021 để các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan học hỏi kinh nghiệm quốc tế về đấu thầu dự án năng lượng tái tạo (để lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng tái tạo) nhằm thiết lập khung pháp lý cho việc đấu thầu dự án năng lượng tái tạo Việt Nam.

IEREA 2021 là chuỗi sự kiện kéo dài 5 ngày, mỗi ngày sẽ tập trung vào kinh nghiệm đấu thầu dự án năng lượng tái tạo từ một quốc gia, bao gồm Đan Mạch (17/8), Ấn Độ (18/8), Vương quốc Anh (19/8), Đức (20/8) và Hoa Kỳ (21/8).

Với sự tham dự của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính,  Bộ Tư pháp, Tập đoàn Điện lực, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Đại sứ quán của Ấn Độ tại Việt Nam, Vụ Thương mại Quốc tế (Vương quốc Anh), Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam, Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Mặt trời và Gió Bình Thuận và các chuyên gia hàng đầu về đấu thầu dự án năng lượng tái tạo trên toàn cầu, IEREA 2021 là diễn đàn đáng chú ý thảo luận chính sách về đấu thầu dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Chủ đề chính của IEREA 2021
  1. Đấu thầu dự án điện gió ngoài khơi
  2. Đấu thầu dự án điện gió trên bờ
  3. Đấu thầu dự án điện mặt trời
  4. Hợp đồng chênh lệch
  5. Chuyển đổi từ cơ chế FiT sang cơ chế đấu thầu
  6. Lý thuyết kinh tế năng lượng
  7. Giải quyết tranh chấp

Diễn giả

Bà Camilla Holbech
Phụ trách điện gió ngoài khơi, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội

Ông Sebastian Hald Buhl
Giám đốc Orsted tại Việt Nam

Bà Poonam Verma
Luật sư thành viên, J. Sagar Associates (JSA)

PGS. TS. Nguyễn Minh Hằng
Tổng thư ký Trung tâm Hoà giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)

Ông Joshua Roebuck
Trưởng ban chiến lược và chính sách, Bộ Thương mại, Năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh

Ông Sam Rea
Quản lý cao cấp tại Văn phòng giám sát thị trường điện và khí (Ofgem)

Ông Neil McDermott
Giám đốc điều hành của Công ty quản lý hợp đồng phát thải thấp (LCCC) và Công ty quản lý công suất dự phòng (ESC)

TS. Đinh Văn Nguyên
Giám đốc dự án, MaREI, Ireland

Ông Ross Macleod
Luật sư thành viên, Asia Counsel

TS. David Jacobs
Giám đốc IET Consulting

Ông Bùi Văn Thịnh
CEO Công ty Phong điện Thuận Bình, Chủ tịch Hiệp hội điện gió & mặt trời Bình Thuận

Ông Thomas Krohn
Giám đốc chương trình hỗ trợ các dự án năng lượng của GIZ tại      Hà Nội

Ông Nguyễn Tuấn Phát
Luật sư nội bộ, PECC3

TS. Lê Nết
Luật sư thành viên, LNT & Partners

Bà Vũ Quỳnh Lê
Phó Cục trưởng, Cục Quản lý     đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS. TS. Carlos Battle Lopez
 Nhà nghiên cứu tại Viện năng lượng MIT và Giáo sư tại Trường chính sách Florence (Viện Đại học châu Âu)

Đơn vị tổ chức

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) 

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hình thức trực tuyến

Đối tác của chúng tôi

Nhà tài trợ của chúng tôi

LNT_logo

Tuyên bố quyền sở hữu: Các nội dung và tài liệu có trong trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, văn bản, hình ảnh thiết kế, âm thanh, nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng logo và chương trình phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác mà chúng tôi, ban tổ chức IEREA 2021 hoàn toàn có thẩm quyền sử dụng và quyết định cùng các lợi ích đi kèm. Ban tổ chức IEREA 2021 không cho phép và/hoặc cấp phép quyền sở hữu và sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào nói trên. Việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web chỉ phục vụ mục đích cá nhân và phi thương mại, và bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng, sửa đổi, xuất bản và/hoặc những hành vi tương tự khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.